Inleiding

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de websites en/of diensten van Ekomenu BV gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Voeljelekker.nl is onderdeel van Ekomenu BV. Ekomenu bezorgt in Nederland wekelijks gezonde menu’s met lekkere recepten en verse biologische ingrediënten bij u thuis. Elke week ontwikkelt Ekomenu recepten die een evenwichtig voedingspatroon garanderen. Gezondheid en duurzaamheid staat bij de keuze van onze producten hoog in het vaandel. Voel Je Lekker is het inspiratie platform met interessante blogs, challenges, programma's en e-books. Op Voel Je Lekker werkt Ekomenu samen met andere gezondheidsplatform.

Ekomenu BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Ekomenu BV verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ekomenu BV handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
De werknemers van Ekomenu BV zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Toepasselijkheid

Dit Privacy- en Cookiestatement is van toepassing op de verwerking van de door leden verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Ekomenu, onder andere ekomenu.nl en voeljelekker.nl.

1. Hoe verzamelt Voel Je Lekker persoonsgegevens?

Voel Je Lekker behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Voel Je Lekker verzamelt Persoonsgegevens bij het aangaan van een lidmaatschap waarbij u zich abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, meedoet aan enquête of test, als u informeert naar onze activiteiten, deelneemt aan actie, een vraag stelt, reageert op onze website, menu's bestelt bij Ekomenu of op een andere manier met ons in contact treedt.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt Voel Je Lekker?

Voel Je Lekker verzamelt contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en maaltijdvoorkeuren. We slaan ook op wanneer en waarover we contact met u hebben gehad, bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt aan onze klantenservice. In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Voel Je Lekker, kan Voel Je Lekekr aanvullende persoonsgegevens in uw profiel verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssystemen instellingen van het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

In sommige gevallen kunnen Persoonsgegevens door Voel Je Lekker worden gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen (zoals demografische en geografische segmenten). Op basis van al die gegevens kunnen wij u beter van dienst zijn en de inhoud van onze diensten beter op u voorkeuren afstemmen. 

Afhankelijk van de dienst die u afneemt vragen we u om (persoons)gegevens te verstrekken, zoals:
 
Uw gegevens:
 • geslacht;
 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • adresgegevens 

Uw bedrijfsgegevens (zakelijke klanten):
 • rechtsvorm;
 • bedrijfsnaam;
 • adresgegevens;
 • postcode en plaats;
 • e-mailadres;
 • BTW-nummer
 • KvK-nummer
 
Betaalgegevens (indien u een product bestelt):
 • IBAN en tenaamstelling.

Communicatie:
Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via een formulier op de website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Voel Je Lekker of die van een derde partij.

Automatisch gegeneerde gegevens
Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.
De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina's die u op de website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij bij de hostname die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes bij.

3. Waarom verzamelt Voel Je Lekker Persoonsgegevens?

Voel Je Lekker verwerkt Persoonsgegevens om uw bestelling volgens overeenkomst uit te voeren en om een account aan te maken waardoor u in het vervolg sneller en gemakkelijker bestellingen kunt plaatsen en om aanvullende diensten te leveren. We slaan gegevens op om klachten en terugvorderingen te verwerken en voor onze klantenservice, bijvoorbeeld om vragen te kunnen beantwoorden. Aan de hand van de inzichten die we uit het gebruik en bezoek van onze websites krijgen en met behulp van vragen en meldingen bij de klantenservice, analyseren en verbeteren wij onze dienstverlening. Persoonsgegevens worden ook verwerkt om u op de hoogte te kunnen houden van onze dienstverlening en activiteiten, bijvoorbeeld omdat u geabonneerd bent op onze e-mailnieuwsbrief.

Mocht u geen e-mailberichten van Voel Je Lekker willen ontvangen, dan kunt u zich in vrijwel iedere mail te allen tijde afmelden voor e-mails die Voel Je Lekker stuurt.

4. Uw Persoonsgegevens en derde partijen

Voel Je Lekker  verkoopt u persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is om de door u gevraagde dienst te kunnen leveren. We maken ook gebruik van systemen of diensten van leveranciers of distributeurs, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze leden. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging.

Voel Je Lekker kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van Voel Je Lekker en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).
Zo kan Voel Je Lekker derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden, zoals dienstverleners die Voel Je Lekker contracteert (bijvoorbeeld IT dienstverleners of marketingbureaus), mailinghuizen, eigenaren/auteurs van producten die u bij Voel Je Lekker koopt of van documenten die u download via de website van Ekomenu of voeljelekker.nl, sponsoren van een congres of evenement waarvoor u zich opgeeft en adverteerders. 
Voel Je Lekker baseert de verstrekking van uw identificatie en contactgegevens aan deze derden op uw toestemming. U heeft op ieder moment het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt dit doen door contact op te nemen via https://www.ekomenu.nl/contacts.
 
Voel Je Lekker deelt uw persoonsgegevens in de basis alleen met derde partijen die zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER). Incidenteel daarbuiten, maar dan uitsluitende met partijen die ‘GDPR-certified’ zijn door de bevoegde instaties (Google, Mailchimp) c.q. zijn aangesloten bij het EU-US Privacyshield. Voel Je Lekker zorgt ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer zij uw persoonsgegevens doorgeeft aan derde partijen. Ekomenu zal bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd).
 
Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Voel Je Lekker. Ten slotte kan Voel Je Lekker uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden
De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Voeljelekker of Ekomenu verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Ekomenu BV heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is.
Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Ekomenu BV worden verwerkt. Ekomenu BV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5. Uw rechten

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Voel Je Lekker worden verwerkt en uw gegevens desgewenst aanpassen. Indien u dit wenst kunt u uw contact-, adres en bankgegevens van ons krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u per e-mail, telefoon, post en/ of SMS of via WhatsApp toesturen. Indien u van één van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, stuur dan een e-mail naar info@voeljelekker.nl.
U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Realiseer u wel dat wij hier niet altijd gehoor aan geven. Als u bijvoorbeeld lid bent (geweest) vereist de belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we u naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, hoort u van ons uiteraard de reden.

6. Hoelang bewaart Voel Je Lekker persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

7. Hoe beveiligt Voel Je Lekker uw gegevens?

Voel Je Lekker schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in, zoals bezorg- en afhaaldiensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor Voel Je Lekker. Voel Je Lekker heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat u gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. De betreffende dienstverlener ontvangt van Voel Je Lekker alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze bewerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen. 

8. Cookies

Voel Je Lekker gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Hieronder lees u welke cookies wij plaatsen en hoe u hierin een keuze kunt maken.

a. Analytics cookies

Voel Je Lekker maakt gebruik van leveranciers om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina's u daarop bekijkt. Voel Je Lekker gebruikt deze gegevens om haar websites te verbeteren, om 'traffic'-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. Hiermee willen we het gebruik van onze website optimaliseren.
Leveranciers: Google Analytics, Facebook.

b. Klantinteractie cookies

Op onze website kan u op verschillende manieren met ons in contact treden, bijvoorbeeld met ons te chatten. Veel van deze communicatiediensten maken ook gebruik van cookies.
Leveranciers: Zendesk.

c. Social media cookies

Op onze websites vertonen wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook, Twitter, Youtube en lnstagram, zodat u eenvoudig informatie over ons op sociale media kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen als u iets wilt delen. Facebook- en Twitter-cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Voel Je Lekker website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft. Door een programma te installeren zoals 'Disconnect' voor Chrome en Firefox, kunt u deze functie uitschakelen.

d. Personaliseren van reclame-uitingen

Voel Je Lekker maakt voor haar websites gebruik van reclamecookies. We gebruiken deze techniek om het aanbod interessanter te maken. Zo is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse hebben getoond in onze menu’s op andere websites relevante reclame-uitingen aan te bieden. Het weergeven van deze reclame-uitingen op externe websites gebeurt met behulp van cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag.
Leveranciers: Google, Facebook.

9. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens?

Indien u de gegevens wilt zien die bij Voel Je Lekker over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden via  info@voeljelekker.nl.
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe sturen naar de betrokken medewerker. U kunt verzoeken dat Voel Je Lekker uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 
U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Ook dit verzoek kan verstuurd worden via info@voeljelekker.nl.

Voel Je Lekker zal binnen een (1) maand reageren op uw verzoek. In uitzonderingsgevallen heeft Voel Je Lekker het wettelijke recht om binnen 3 maanden op uw verzoek te reageren, bijvoorbeeld wanneer het verzoek erg complex is. Voel Je Lekker zal u dit dan binnen 1 maand laten weten. 
Indien Voel Je Lekker uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

10. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

11. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met Voel Je Lekker niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

12. Vragen en feedback

Voel Je Lekker controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@voeljelekker.nl of een brief sturen naar:

Voel Je Lekker
Ekomenu BV
John M. Keynesplein 12-46
1066 EP Amsterdam
info@ekomenu.nl