Microbioom, gezond van bodem naar dier & mens

 

Microbioom: gezond van bodem naar dier & mens, en terug

In de bodem en het water, op planten en in het maagdarmkanaal van dier en mens leven talrijke micro-organismen die met elkaar in verbinding staan. Een bodem met een rijk microbioom en vrij van schadelijke pesticiden draagt bij aan de gezondheid van het voedsel dat daaruit voortkomt. Dit vertaalt zich naar een betere voedingswaarde en smaak van de producten die consumenten ontvangen via onze maaltijdboxen. Bovendien heeft het eten van voedsel dat afkomstig is van gezonde bodems positieve effecten op het menselijk microbioom, de weerstand en de algehele gezonde levensverwachting. 

unnamed.png
One Health: gezondheid van mens, dier en bodem zijn nauw verweven

 
Samenwerken met boeren en universiteiten
Als onderdeel van onze inzet voor regeneratieve landbouw werken we samen met boeren die deze principes omarmen en die hun land regenereren door middel van agro-ecologische praktijken. Dit omvat het minimaliseren van bodemverstoring, het gebruik van natuurlijke meststoffen en het bevorderen van biodiversiteit op en rond de boerderijen. Door deze samenwerkingen versterken we niet alleen de lokale voedselproductie, maar dragen we ook bij aan het behoud van ecosystemen en het herstel van de bodemkwaliteit. We investeren daarom ook in wetenschappelijk onderzoek innovatie en voorlichting om onze bijdrage aan regeneratieve landbouw te maximaliseren. In twee wetenschappelijke projecten, het Holomicrobioom onderzoek en het Microbioom Kic onderzoek, investeren we samen met Uva, UMC en andere consortialeden in het meten van de impact van een gezonde bodem en biologische landbouw op de menselijke gezondheid. Gezond van bodem naar dier & mens en terug. Concreet gaan consumenten in het onderzoek voeding vanuit maaltijdboxen eten, de ene groep met ingrediënten uit de reguliere landbouw en de andere groep uit de biologische landbouw.
 
Biologische producten vormen de kern van ons bedrijf. Door te kiezen voor biologische landbouwpraktijken, vermijden we het gebruik van schadelijke chemicaliën en pesticiden die de bodemkwaliteit aantasten en bijdragen aan degradatie van ecosystemen. In plaats daarvan omarmen we methoden die de biodiversiteit vergroten, de bodemvruchtbaarheid verbeteren en de koolstofopslag in de bodem bevorderen. Regeneratieve landbouw is een benadering die verder gaat dan duurzaamheid; het streeft naar het herstel en de verbetering van de natuurlijke hulpbronnen die betrokken zijn bij de voedselproductie. Door de focus te leggen op het opbouwen van gezonde bodems, het behoud van water en het bevorderen van biodiversiteit, kunnen we de veerkracht van onze ecosystemen versterken en tegelijkertijd hoogwaardige, voedzamere gewassen produceren.

unnamed.jpeg
Prof. Ir. Harro Buwmeester bij Kick off van het Microbioom Kic onderzoek. Universiteit Amsterdam.
In een wereld waar de roep om duurzaamheid en gezonde voeding steeds luider wordt, speelt Ekomenu een cruciale rol in het veranderen van hoe we eten en hoe voedsel wordt geproduceerd. Als bedrijf dat gespecialiseerd is in biologische maaltijdboxen, gaan we verder dan alleen het bieden van gezonde voeding aan consumenten. Onze missie is verweven met het bevorderen van regeneratieve landbouw en het herstellen van de bodemkwaliteit. Want naast het positieve effect op het milieu heeft een gezonde bodem ook directe voordelen voor de gezondheid van de mens.